Business info

Republica Moldova va spori capacitatea și va ameliora fiabilitatea sistemului său de distribuție a energiei electrice

Banca Mondială oferă Republicii Moldova un împrumut în sumă de 70 milioane de dolari SUA, bani destinați consolidării capacității și fiabilității distribuției locale a energiei electrice în țară.

Acest proiect care face parte dintr-un parteneriat mai larg cu Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI), ce finanțează construcția unei stații de conversie succesivă la Vulcănești, va consolida capacitatea și fiabilitatea distribuției locale a energiei în Moldova și va sprijini interconectarea viitoare a sistemului de energie electrică a Moldovei la rețeaua europeană de energie electrică prin România. 

Aceasta va fi vital pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică din țară, ceea ce va permite o aprovizionare cu energie electrică la prețuri competitive și transparente.

Sporirea eficienței energetice și securitatea aprovizionării cu energie sunt factori esențiali pentru dezvoltarea economică și ameliorarea competitivității economice a Moldovei.

În prezența unei eficiențe și capacități de generare în scădere, Moldova este nevoită să importe 80 procente din energia electrică necesară pentru a satisface cererea internă și se bazează pe un număr limitat de surse. Lipsa unor interconexiuni efective cu sistemul european de energie și structura actuală a sistemului de aprovizionare cu energie electrică prezintă riscuri semnificative pentru aprovizionare și limitează concurența în domeniul aprovizionării cu energie electrică, rezultând în prețuri mari pentru energia electrică și vulnerabilitate față de șocurile externe.

Împrumutul acordat de Banca Mondială va permite finanțarea construcției unei linii aeriene noi de tensiune înaltă de 400 kV între Vulcănești, în sudul Moldovei, și capitala Chișinău; modernizarea și extinderea substațiilor din Chișinău și Vulcănești; precum și consolidarea sistemului de transmitere și contorizare a energiei.

Diversificarea surselor de energie electrică va genera în consecință beneficii economice atât pentru companii, cât și pentru cetățeni, datorită concurenței înalte și transparenței.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, a fost alocată o finanțare în sumă ce depășește 1 miliard de dolari SUA, pentru aproximativ 60 de proiecte în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 10 proiecte active, cu un angajament total de 400 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educația, guvernanța electronică, asistența medicală, agricultura, drumurile locale, mediul ambiant și altele.

 

Sursa :Banca Mondială

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Un nou site al Camerei

O vizibilitate ameliorată pentru prezența economică moldo-franceză, noi servicii.
Descoperiți-le !