CAMERA

CCI FRANCE MOLDAVIE face parte din Consiliul economic pe langa Prim-ministru

CCI FRANCE MOLDAVIE înscrie relația sa cu autoritățile din Republica Moldova înt-un spirit constructiv. Camera va participa la lucrările Consiliului economic pe langa Prim-ministru.

Prin decizia din 22 octombrie 2019, Primul Ministru al Republicii Moldova a stabilit noua componență a Consiliului economic.

Consiliul este constituit din 118 membri care reprezintă comunitatea de afaceri și asociații profesionale, asociații reprezentând societatea civilă, științifică și cercetării, organizații internaționale active în domeniul reformei mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice din Republica Moldova.

Consiliul Economic pe langa Prim-ministru un organ consultativ al cărui misiune este de a facilita dialogul între reprezentanții din sfera afacerilor, al donatorilor, al factorilor de decizie și al autorităților pentru a crea un mediu economic și comercial transparent și favorabil pentru investiții.

CCI FRANCE MOLDAVIE participă de câțiva ani la lucrările Consiliului economic pe langa Prim-ministru.

Membrii Camerei pot astfel sa comunice mai înalt nivel preocuparile legate de problemele ce franeaza dezvoltarea  economica, dar si propunerile de remediere a acestora.

MAI MULTE ACTUALITĂȚI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Un nou site al Camerei

O vizibilitate ameliorată pentru prezența economică moldo-franceză, noi servicii.
Descoperiți-le !